Antwoord op vraag : Hoe werkt een airconditioning ?

  • Een airconditioning verpompt koelmiddel in een gesloten circuit en is daardoor in staat om warmte te verplaatsen.

Koelmiddel centraal

Een airco werkt dus volgens het principe van de koelmiddelkringloop. Daarin kunnen we 4 delen onderscheiden: een compressor, een condensor(het buitentoestel), het expansieventiel (capillair) en een verdamper.(het binnen toestel)

Het hart van de airconditioner is de compressor die het koelmiddel door het gesloten systeem pompt. De compressor stuwt het vloeibare koelmiddel met hoge druk door het expansieventiel. Doordat het expansieventiel als een soort vernauwing werkt is na deze vernauwing de druk in het systeem lager. (verdampingsdruk) Het vloeibare koelmiddel wil bij deze druk gasvormig worden maar heeft daar verdampingwarmte voor nodig. Deze verdampingwarmte wordt onttrokken aan de verdamper (binnen toestel). Het gevolg is dat de verdamper de lucht afkoelt die er doorheen stroomt. De ruimte waar de verdamper hangt zal dus afkoelen. Het koelmiddel is op het einde van de verdamper gasvormig. Het gasvormige koelmiddel wordt nu opgezogen door de compressor die het weer samenperst tot hoge druk. Bij deze druk wil het koelmiddel weer vloeibaar worden. Om vloeibaar te kunnen worden moet het gas condenseren tot vloeistof. Dit kan alleen als het gas zijn condensatiewarmte kan afgeven. Daarom laten we het gas door de condensor (buitentoestel) stromen waar de warmte wordt afgegeven aan de buitenlucht. Aan het einde van de condensor is het koelmiddel weer vloeibaar en wordt het weer door het expansieventiel geperst zodat de cyclus weer opnieuw kan beginnen.

Een airconditioning produceert dus geen koude of warmte, hij verplaatst alleen warmte van binnen naar buiten.

Continu proces

Het rondpompen van het koelmiddel is een continu proces, dat doorgaat tot de gewenste temperatuur is bereikt. Een koelmiddel treedt als transportmiddel op om de opgenomen warmte vanuit de verdamper te laten stromen naar de condensor. Daar wordt de warmte weer afgestaan aan de omgevingslucht. 

Afname luchtvochtigheid

Door het afkoelen van de verdamper zal de in de aangezogen lucht aanwezige waterdamp condenseren op de verdamper. Daardoor treedt een ander belangrijk voordeel van airconditioning op: de luchtvochtigheid in de te koelen ruimte neemt af. Het condenswater wordt opgevangen in een speciaal reservoir van het binnen toestel en wordt afgevoerd via een slang of een pomp naar buiten. 

De Condensor

Bij alle toestellen moet de condensor gekoeld worden. Dit gebeurt met lucht van buiten. In de zomer blaast het buitentoestel dus warme lucht.

Warmtepomp

Airconditioners in de warmtepompversie bevatten een omkeerventiel zodat het continu proces kan worden omgekeerd. De verdamper wordt condensor en de condensor wordt verdamper. Warme lucht wordt nu dus afgegeven aan de binnenruimte en de koude lucht wordt nu afgegeven naar buiten.